top of page

Podmínky užití webu

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost OCP REAL, s.r.o., IČ 10789278, se sídlem na adrese: Holešovice 1637, Praha 7, 170 00.

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost OCP REAL, s.r.o., IČ 10789278, se sídlem na adrese: Holešovice 1637, Praha 7, 170 00 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

 

Návštěva webu - cookies:

 

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

 

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu: info@optikaport7.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

 

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

 

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na kontaktní adrese info@optikaport7.cz.

 

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

 

 

 

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V

 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F

 

 

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 

 

 

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.  

Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Služba / Název cookies / Účel / Expirace

 • Adform.net  / CM / Reklamní systém Adform - cílení / 1 den

 • Adform.net  / CM14 / Reklamní systém Adform - cílení / 14 dní

 • Adform.net  / uid / Reklamní systém Adform - cílení - Unique identifier / 2 měsíce

 • track.adform.net /cid / Cookie id (legacy) – same as uid / 2 měsíce

 • doubleclick.net /IDE / Jeden či více souborů cookie používáme i pro reklamy zobrazované po celém internetu. Náš hlavní reklamní soubor cookie na webech mimo Google má název IDE a ukládá se do prohlížečů pod doménou doubleclick.net. / 13 měsíců

 • estheticon.com / PHPSESSID / Widget portálu Estheticon na webu. / Session

 • facebook.com / fr / Facebook tuto cookie používá k identifikovaní facebook uživatele a browseru pro reklamu. / 3 měsíce

 • google.com / NID / Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google. / 6 měsíců

 • youtube.com / PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC / Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa. Cookie pomáhá trackovat uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. / 6 měsíců

​​

Kdo údaje zpracovává

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

1. Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:

 • WIX.com (správce webu, webhostingu a CRM systému)

 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura)

 

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Jaké jsou vaše možnosti a práva

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;

 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí

 

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

 

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu Optika Port7 nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

bottom of page